Goed omringd

‘Goed omringd’ is een must-read voor iedere ouder.
Het geeft woorden aan het eenzame gevoel dat ons soms kan overvallen in tijden van ouderschap.

Boekcover Goed Omringd
Cover van het boek
Auteur Lynn Geerinck

We zijn ons hier in het Westen meer versnipperd gaan omringen dan vroeger of elders in de wereld het geval is. Het groepsgebeuren is wat naar de achtergrond verschoven. Wie ons omringt, is een verantwoordelijkheid van het kerngezin geworden. We leven niet meer in een tijd waarin een village, stam of clan zich van nature rondom ons vormt. Niet iedereen leeft zoals De Planckaerts. Met een village die er gewoon ís als je naar buiten stapt. Een village die niet opgezocht, gecreëerd of betaald moet worden.

Van zodra we als koppel ergens een huis intrekken, beginnen we als het ware opnieuw in een heel nieuwe omgeving die aangeboord kan worden als ‘a village to raise your child’. Als dat kind er tenslotte is, begint het verzamelen. De buren, de naburige kinderopvang, de school: het is vaak nog onbekend terrein (voor wie niet in de eigen omgeving van herkomst blijft plakken welteverstaan). De Vlaming staat bekend om zijn verzameldrang, en dat is bij het bouwen van een village niet anders. We verzamelen gretig mensen rondom ons om dat kind goed groot te brengen. Daar en dan timmeren we die eerste jaren aan een village. Met deels mensen die er al wáren, zoals familie en vrienden. En nieuwe village-partners die je er specifiek voor dat kind bij haalt. Vroedvrouwen, kinderopvang, school, babysit, vrijetijdspartners, medici en zo meer.

Een village is een zeer individuele kwestie die bovendien zeer contextafhankelijk is. Met dit boek hoop ik een reflectieproces op gang te brengen. Jezelf de vraag stellen: ‘Wie behoort tot onze village, en ben ik daar tevreden mee of voel ik de nood om verandering aan te brengen of gesprekken op gang te brengen?’ De samenstelling van een village staat niet in steen gebeiteld. Je kan er prima verandering in aanbrengen, als je dat zelf wilt tenminste. Of misschien voel je je na het lezen van dit boek vooral heerlijk dankbaar voor al die fantastische supporters in jouw leven? Er gewoon even bij stilstaan kan ook al wonderen doen.